Nyheder

Følg os og vores aktiviteter

Her kan du følge med hvad der sker i foreningen, men også hvilke udfordringer der er rundt omkring vores naturområde og vores dialog med myndighederne

Vores AktiviteterAa grundejerforening fejrer 30 års jubilæum i 2024


Aa grundejerforening blev stiftet kr. himmelfartsdag den 5. maj 1994 - det i 2024 for 30 år siden og det skal fejres med en fest... 

Foreningen arrangerer en del aktiviteter hvert år, nogle kun til medlemmer, andre hvor alle er velkommen


Billederne viser aktiviteternes karakter. Ved at klikke på dem kommer der flere oplysninger.


Vores aktivitetskalender bliver opdateret hen over foråret - den kan ses og downloades her


St. Hans

arrangement
23. juni 

Strandoprydning

Skærtorsdag

Sociale 

arrangementer

Arbejdsdag på Feddet

Jubilæums år 2024


---- foreningen fejrer 30 års jubilæum ---

1.


Strandoprydning og arbejdsdage på Feddethvert år på

Skærtorsdag


2.


General-

forsamling &

jubilæumsfest


hvert år

på Kristi Himmelfartsdag


3.


Skt. Hans

Grill & bål ved

Campingpladsen


hvert år

den 23. juni


4.


Sociale

arrangementhvert år i slutningen af juli eller august


Nyheder

Foreningens Nyheder

Natur og landskab omkring Aa


Læs her alle nyheder vedrørende vores smukke natur og landskab og hvordan vi værner omkring den. En del historiske information findes også i fanebladet "OM AA" (se her)


Se billeder fra oversvømmelser, vi har oplevet i de sidte 5 år og stormfloden fra oktober 2023 med over 2m over "normalen" i galleriet

 

Læs mere her 

Høringssvar til Miljø-Konsekvens-Rapport for Havvindmøllepark Lillebælt Syd

26.04. 2024

Bestyrelsen i Aa grundejer- og beboerforening har afgivet høringssvar til miljø-konsekvsensraoort af havvindmølle projekt Lillebælt Syd


Foreningen er bekymret over en manglende milø-konsekvens vurdering af projektudviklere, som beskæftigede sig i deres planlægning og vurdering overhoved ikke med Fyn siden, specielt Aakrog bugt, mht:

- en potentiel forøget risikofor oversvømmelser

- konsekvens af lysforurening

- konsekvens for områdetsbeskyttede natur og landskab

- bilag iv arter, sompotentiel har trækruter fra Aa igennem projekt-
   område


Hele høringssvar kan læses her

 

Visualisering fra Bobakker - fra Lillebælt Syd projekt hjemmeside her
Doenload hele filen her

Første oversvømmelser i 2024

4. januar 2024 og 10. februar


Bestyrelsen i Aa grundejer- og beboerforening er gået i kontakt med Assens Kommune, Assens Forsyning og Naturstyrelsen for at sikre, at infrastrukturen i vores område fungerer når klimaforandringer bevirker at der kommer mere regn og kræftigere skybrud med øget risiko for oversvømmelser. Vi er  fokuserede på at løse problemer relateret til oversvømmelserne pga. regnvand i kloaksystemet samt manglende dræning til åen efter stormfloden i oktober og den seneste oversvømmelse af Å Strandvej 71-79.

Nyheder fra 2017-2023

I 2024 startede vi vores nye hjemmeside - derfor er nyhederne fra 2017 - 2023 nu arkiveret og de kan ses ved at klikke på knappen i en lang pdf fil...

Natur og landskab rundt om Aa

Feddet - et Natura 2000 område 

I september 2018 er strandområde ved Aa strand blevet udråt til et natura 2000 område, et beskyttet natur område.  


Læs basisanalyse fra 2022 her

Mere information er på vej...

Nyheder

Nyt sommerhusområde i Aa ?

Her samler vi nyheder vedrørende planer omkring et nyt sommerhus område i Aa på matrikel 1bø (rød plet på billed til venstre).

Projektet startede i 2017 med en tillæg til planstrategi 2015 og godkendelsen af et areal på 2.6ha i bekendtgørelsen om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen ...


Læs hele historien her og følge med på sagen her

Høringssvar Planstrategi 2023


23. 11. 2023

Foreningens høringssvar til Assens Kommunes 

Planstrategien - Levende Lokalmiljøer - som er vedtaget endeligt af Assens Byråd den 20. december 2023.

- læs mere om det her 

- download af planstrategi  her


Foreningens høringssvar til Planstrategi Assens Kommune - 23.11.2023 - kan ses her


Byråd kan ikke enes om sommerhusstrategi - beboer raser over udsigt til nye sommerhuse


21. december 2023

Assens byråd oplevede en hård debat ved sidste byrådsmøde, hvor den nye planstrategi skulle vedtages.

Sommerhusene var en af emner, hvor der er stor uenighed i byrådet  - artiklen kan læses ved at følge  "Læs artiklen" knappen eller ved at følge dette link.

Åvangen skal igangsættes som vejadgang til ny sommerhusområde


15. august 2023


Miljø, Teknik og Planudvalget godkendte den 15. august 2023, at procedure for etablering af vejudlæg til nyt sommerhusområde ved Å Strand via Åvangen skal igangsættes, da den vurderes at være den mindst indgribende.

Når man ser på kortbilag (til højre) kan man godt forstå at uvidende politiker ser det som mindst indgribende --- det kan undres meget at man lægger ud til 225m2 store udlejningshuse og at sådan øget traffik som skal gå over privat grund er mindre indgribende en nordfra, hvor der er ingen beboelse...

Grundejerforeningen har siden 2017, hvor udstykningsarealet var i høring gjort opmærksom på at det ikke ønskes - men det ignorer kommunen bare...


Status omkring sommerhuse fra Assens kommune


15. maj 2023


Assens kommune meddeler at der er på nuværende tidspunkt ikke nogen endelig afklaring omkring vejadgang og skovbyggelinje.
På den baggrund ikke nogen bebyggelsesplan, som der
kan udarbejdes et lokalplanforslag ud fra.


Derfor er der heller ikke noget konkret materiale som kan
præsenteres og drøftes med grundejerforeningen og
arbejdsgruppen i Å Strand på nuværende tidspunkt.


unsplash